Κίνηση για την Απελευθέρωση του Λαού

για έναν ελεύθερο λαό σε μια ανεξάρτητη Ελλάδα

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυνάικας από την Οργάνωση Βάσης Νοτίων της Κίνησης για την Απελευθέρωση του Λαού

Φίλες και φίλοι,  Συναγωνιστές και συναγωνίστριες Με σεβασμό και περίσκεψη, απέναντι στον αιματηρό αγώνα του γυναικείου κινήματος για πολιτική ισότητα…